Op de koffie bij VM-IVRA

Georganiseerd door VM-IVRA projectteam

Wat wordt er gepland?

Vanaf april kun je iedere 4 weken je koffiepauze vullen met interessante onderwerpen vanuit het project VM Informatie voor Routeadvies. Jij leunt achterover en geniet van je kop koffie, wij praten je vanaf 10.30 uur in een half uurtje bij en zorgen dat je geïnspireerd en goed geïnformeerd weer verder kunt werken.

• 15 april: Welk maatschappelijk probleem willen we oplossen en waarom is VM-IVRA daar het antwoord op?
• 12 mei: Hoe werken wegbeheerders en serviceproviders samen en waarom zouden ze dat doen?
• 10 juni: Hoe werkt VM-IVRA samen met andere projecten?
• 8 juli: Welke services levert VM-IVRA en wat merkt de weggebruiker daarvan?

Teams-link voor alle webinars is: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNkODFhYzktNDlmYi00MGFmLWFmN2ItYjdkZmZkNTFkMjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac843cea-7a2b-4dc6-9f37-919c3e210fed%22%2c%22Oid%22%3a%225888f48f-75b3-4713-b2cb-bf9631a95a83%22%7d


Welke locatie heeft de voorkeur?

  • https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNkODFhYzktNDlmYi00MGFmLWFmN2ItYjdkZmZkNTFkM


Wanneer neemt u deel?

  • wo 12 mei, 10:30 - 11:00
  • do 10 juni, 10:30 - 11:00
  • do 8 juli, 10:30 - 11:00