Denk mee over de professionalisering van Smart City professionals

Georganiseerd door Secretariaat ASTRIN

Wat gaan we doen?

ASTRIN nodigt je uit om deel te nemen aan een online meeting over de professionalisering van Smart City professionals. ASTRIN richt zich op de Smart Infra sector en daarmee ook op de beroepen in deze sector.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het kennisniveau in deze sector vaak te kort schiet. De ontwikkelingen gaan snel en het ontbreekt aan geschikte opleidingen. Er is zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid behoefte aan goed geschoold personeel. We zien de urgentie om daarin verandering aan te brengen. In 2018 zijn we daarom gestart met de ASTRIN Smart Infra Academy.

Met de ASTRIN Academy zijn we bezig invulling te geven aan de beroepen van de toekomst in de Smart Infra sector. We richten ons daarbij op de gehele keten en op zowel MBO als HBO opleidingen. Nu zijn we in ons netwerk bij de opdrachtgevers verder aan het peilen hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijken en of zij betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling.

Op maandag 26 oktober van 15.00 tot 16.00 uur organiseren we een korte online bijeenkomst om je bij te praten en van gedachten te wisselen. Mocht je daarna betrokken willen worden bij het vervolg, dan is daar alle gelegenheid voor.


Waar gaan we heen?

  • Online


Wanneer neem je deel?Opties

  • ma 26 oktober, 15:00 - 16:00
    • Hendrik-Jan Sepers