Privacy- en cookieverklaring datumprikker.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 14 juni 2023.

Kompas Meet B.V. (hierna: datumprikker.nl) biedt een tool zodat familie, vrienden of zakenrelaties een afspraak met elkaar kunnen plannen. Jouw privacy is voor datumprikker.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken via de website en applicatie van datumprikker.nl​.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met datumprikker.nl ​. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

Wanneer je het contactformulier invult, onze helpdesk raadpleegt, een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht (jouw vraag)
 • Eventuele bijlagen die je zelf toevoegt

We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Datumprikker aanmaken of invullen

Wanneer je een datumprikker aan wilt maken zonder account, of uitgenodigd wordt om een datumprikker in te vullen, ga je in op ons aanbod om met ons een overeenkomst aan te gaan.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geolocatie
 • Naam participanten
 • E-mailadres participanten
 • Inhoud van de afspraak

We bewaren deze informatie tot 30 dagen na afloop van de afspraak.

Account aanmaken

Op onze website kun je een eigen account aanmaken. Daarmee kan je tevens op onze applicatie inloggen. Je kan ervoor kiezen om een basic (gratis) account af te sluiten, een plus account of een enterprise account (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • IP-adres
 • Interesses en overige profielgegevens
 • Betaalgegevens (alleen bij het plus en enterprise account)

We bewaren deze informatie tot 2 jaar nadat jij je account opheft of 2 jaar nadat je voor het laatst je basic account hebt gebruikt. Sommige gegevens bewaren wij langer in verband met de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Account beheren

Je kunt in je eigen account ook contactgegevens van anderen toevoegen. Op deze wijze kun je snel en efficiënt datumprikkers uitsturen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersonen
 • E-mail contactpersonen

We bewaren deze informatie tot 2 jaar nadat jij je account opheft of 2 jaar nadat je voor het laatst je basic account hebt gebruikt.

Applicatie

Wij bieden een digitale omgeving waar je alles kunt terugvinden over bovengenoemde onderwerpen. Voor het account gebruiken wij jouw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord (inloggegevens). We hebben deze gegevens nodig om de accountomgeving die je aanvraagt, aan te kunnen bieden (overeenkomst) en om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Wij bewaren deze informatie voor de duur van jouw account en tot het einde van onze dienstverlening aan jou. Je kunt jouw account opheffen binnen de accountomgeving of via ons ondersteuningssysteem.

Onze applicatie downloaden

Je kunt onze applicaties downloaden via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Vriend worden

Draag jij ons een warm hart toe? Dan kun je ook donateur worden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens van jou:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Betaalgegevens

Je kan ervoor kiezen om anoniem je gegevens te delen, waardoor jouw gegevens niet in de Vrienden van Datumprikker getoond worden. We bewaren deze informatie tot 2 jaar nadat jij je afmeldt als Vriend. Sommige persoonsgegevens bewaren we langer, in verband met de fiscale bewaarplicht.

Profilering

Op basis van jouw (gemaakte) afspraken, locatie en het bezoek aan onze website kunnen we zien waarin je geïnteresseerd bent. Op die manier stellen wij een profiel van je op en kunnen we gerichte advertenties laten zien. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij willen namelijk graag aan jou laten zien welke leuke uitjes geprikt kunnen worden. Wij verdelen deze klantprofielen over een aantal categorieën om jouw interesses te analyseren en jouw aanbod op deze manier verder te personaliseren, onder andere middels het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Voor meer informatie over de wijze waarop en de bewaartermijnen, zie de cookietabel hieronder. Je kunt altijd hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Advertenties

Naast eigen advertenties, kunnen we ook gebruik maken van advertenties van derden. De instellingen van deze advertenties kan je wijzigen in het consent formulier.

Werken bij datumprikker.nl

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we - met jouw toestemming - de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

datumprikker.nl deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Adverteerders
 • Recruitmentbureaus (in het geval van een sollicitatie)

Om onze dienst aan jou te kunnen verlenen, kan datumprikker.nl jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). datumprikker.nl doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij zijn ons ervan bewust dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard op 16 juli 2020 door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wat de gevolgen hier praktisch van zijn moet nog blijken. Wij zijn momenteel bezig met het onderzoek naar de effecten en mogelijkheden die wij als organisatie kunnen treffen. Zodra hier meer duidelijk over is, passen wij onze werkwijze én privacy- en cookieverklaring hierop aan.

DigitalAudience

Wanneer je je e-mailadres invoert op onze website (om in te loggen, een afspraak aan te maken, deel te nemen aan een afspraak of je aan te melden voor een nieuwsbrief), delen we persoonlijke informatie delen met digitalAudience BV. Dit gaat om de volgende informatie bevatten:

 • Je e-mailadres (in een pseudonieme vorm)
 • IP-adres
 • Informatie over je browser en besturingssysteem
 • De categorie van je afspraak
 • Verschillende metadata met betrekking tot je afspraak

Je kunt de privacyverklaring van digitalAudience hier vinden: https://digitalaudience.io/legal.

digitalAudience gebruikt deze informatie om een unieke token te maken die je kan herkennen op al je apparaten aan de hand van een unieke identificatiecode. Deze unieke identificatiecode wordt gedeeld met advertentiepartners van derden om op interesses gebaseerde en/of gerichte advertenties mogelijk te maken. De advertentiepartners gebruiken de identificatiecode om demografische of op interesses gebaseerde informatie te koppelen die je met hen hebt gedeeld.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

datumprikker.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Internet en cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

De volgende cookies worden op de website ingezet.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor (identificatie)gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

E-mail: info@datumprikker.nl Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@datumprikker.nl.

Email opt-out

Wij sturen afspraakuitnodigingen en andere communicatie rondom een afspraak primair via de email. Om geen enkele email van ons te ontvangen, kan je dit hier aangeven. Wil je specifiek een bepaald type email niet ontvangen, ga dan naar je profielpagina.

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

datumprikker.nl behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Je wordt verzocht deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Kompas Meet B.V.
h.o.d.n. datumprikker.nl
Tempeliersstraat 20A
2012 ED Haarlem

E-mailadres: info@datumprikker.nl

KvK-nummer: 90669304